si | hr | en | de

Domov Klimatizacija
PDF Print E-mail
Klimatizacija



Ugodni pogoji za delo in bivanje so pri človeku omejeni na dokaj ozko klimatsko področje. Tako premrzlo in presuho okolje, kot tudi previsoka temperatura in vlaga negativno vplivajo na bivanje in delovne pogoje in s tem na ugodje in delovno učinkovitost.

Vsi vemo, da lahko mraz premagamo z učinkovitim ogrevalnim sistemom, po drugi strani pa se nam zdi, da moramo vročino - kljub njenemu neugodnemu vplivu na delo in bivanje - preprosto prenašati. Zaradi tanjšanja ozonskega plašča in z njim povezanih vedno hujših in daljših vročinskih valov pa se v življenju pojavljajo nove potrebe, ki jih je treba zadovoljiti - v prihodnje tudi s klimatsko napravo.

Z naraščanjem temperature in vlage nad mejo normale se znižuje delovni učinek zaposlenih. Ti postanejo utrujeni in nerazpoloženi, kar se izraža v njihovi delovni učinkovitosti, ki se zniža za 30 in več odstotkov (tudi za 50%). Potemtakem lahko upravičeno trdimo, da je strošek klimatiziranja prostorov v primerjavi z zmanjšano delovno storilnostjo zanemarljiv. Poleg tega je treba spoštovati tudi zakone, ki natančno predpisujejo mikroklimatske pogoje na delovnem mestu (najvišja temperatura 28 0C,...).

Inverterske klimatske naprave



Velik prihranek energije in optimalno prilagajanje temperature

Inverterska tehnologija zagotavlja skozi poseben način regulacije moči kompresorja manjše vrednostne oscilacije okrog nastavljene vrednosti želene temprerature v primerjavi s klasičnimi klimatskimi napravami. Temu primerna je manjša poraba električne energije in zagotovljena enakomernejša vrednost nastavljene temperature v prostoru.      

—velik prihranek energije - do 30 % v primerjavi s klasičnimi KN, zaradi zveznega prilagajanja moči dejanskim potrebam. To pomeni odpravo izgub zaradi pregretja ali podhladitve glede na nastavljeno temperaturo kakršno imamo pri klasičnih KN, kjer se naprava pogosto vklaplja in izklaplja, da vzdržuje nastavljeno temperaturo (+/- 1 C)

—optimalna kontrola temparature, KN zelo hitro doseže nastavljeno temperaturo, potem jo vzdržuje z neznatnimi spremembami v + ali -

- povečanje grelne učinkovitosti. Zaradi možnosti povečanja vrtljajev kompresorja in s tem tudi moči naprave, se poveča učinkovitost gretja za 30 %. Tako imamo tudi pri precej nizkih zunanjih tempreraturah še vedno dovolj grelne moči. Sama naprava pa lahko deluje pri zunanjih temperaturah do -15 stopinj Celzija

—izjemna energetska učinkovitost

—hladilno sredstvo R410A

—zmanjšanje hrupa