si | hr | en | de

Domov O podjetju
PDF Print E-mail
O podjetjuIme podjetja nas vrača na začetek poslovanja, v leto 1990. Celje je takrat prizadela velika poplava. Nikogar ni bilo, ki bi znal strokovno, z najsodobnejšo opremo, sanirati in izsušiti, razvlažiti stanovanja, bolnišnice, šole, vrtce, skladišča, garaže in druge objekte. Znanja in izkušnje s področja termodinamike so nas povezale s švicarsko firmo Krüger, ki že več kot sedem desetletij uspešno rešuje probleme vlage v gradbeništvu in industriji. Začeli smo izsuševati in uspeli. Ime podjetja smo si izbrali po Nemcu Richardu Mollieru, matematiku, fiziku in strojniku, ki si je pridobil svetovni sloves s prispevkom o razvoju tehnične termodinamike in s svojim diagramom. Danes smo na trgu znani po najmodernejši tehnologiji za sanacijo vodnih škod, ki jo nenehno dopolnjujemo in nadgrajujemo.  

Izsuševanje, ogrevanje in klimatizacija ter dobava, montaža in servisiranje medicinske opreme so bili naš prvi korak v okolje. Ne zadnji. Z dezinfekcijo infektivnih odpadkov smo začeli leta 1995. Usposobili smo se strokovno in tehnološko, razvili smo odlično logistiko za zbiranje posebnih nevarnih odpadkov.  

Najbolj znani smo po izvedbenem medicinskem inženiringu, usmerjamo pa se tudi v zdravstveno dejavnost.  

Človekovo zdravje in zdravo okolje – to je naš strokovni in poslovni izziv. Dosedanji razvoj in rezultati nas spodbujajo.  
Dejavnosti oziroma programi:


— izsuševanje, ogrevanje in klimatizacija s spremljajočimi programi, kot so sanacija in izsuševanje vlažnih površin, razvlaževanje in ogrevanje v gradbeništvu, meritve vlažnosti in izdelava poročil o stanju, mikrovalovno sušenje, meritve z IR kamero - termografija, odkrivanje napak na cevovodih vodnih napeljav, dobava in montaža opreme za nadzor okoljskih pogojev, tehnična endoskopija, dobava, montaža in servis klimatskih naprav, servis opreme za gradbeno ogrevanje,...

— ravnanje z odpadki - dezinfekcija infektivnih odpadkov in varno zbiranje drugih posebnih nevarnih in nenevarnih odpadkov

— medicina - prodaja in zastopanje medicinske opreme, izvedbeni inženiring in servis medicinske opreme 

           
 
Konkurenčne prednosti:  

• specializirano znanje, strokovni kadri in strateška partnerstva v tujini
• celovit inženiring od ideje do projekta, izvedbe in servisa
• možnost strokovnih predstavitev na terenu in v lastnem poslovnem objektu
• kakovost, potrjena z referencami in številnimi mednarodnimi certifikati
• tradicija  Hitro odzivanje na tržne priložnosti

Na tržni položaj in razvoj podjetja Mollier so v zadnjih letih pomembno vplivali: pridobitev in nadgradnja certifikata ISO (od leta 1999 dalje), izgradnja nove poslovne stavbe (2000) in postopna usmeritev na tuje trge (Hrvaška, Srbija in Črna gora, Bosna in Hercegovina, Poljska, Romunija in drugi). Prvo naše podjetje na tujem je na Hrvaškem (Rijeka). V novi poslovni stavbi v Celju so poslovni prostori, skladišče medicinske opreme in potrošnih materialov, servisna delavnica za medicinske instrumente, aparate in za diagnostično opremo, servisna delavnica za klimatske  naprave, naprave za izsuševanje in ogrevanje ter operacijski blok s specialističnimi ambulantami v zaključni izvedbeni fazi. Leto 2005 je strateška prelomnica pri izvajanju specialistične medicinske dejavnosti in je odgovor na potrebe trga.  

Mollier se ves čas hitro odziva na razvojne priložnosti. S strateškimi povezavami na globalnem trgu, s stroko, kakovostjo in v partnerskem odnosu s kupci oziroma naročniki.